نویسنده = باقر غباری بناب
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 15-28

سیده فاطمه حسینی حسین آبادی پشتی؛ باقر غباری بناب؛ مریم مشایخ؛ نورعلی فرخی؛ شیدا سوداگر


2. سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

مهدی شیخ؛ خدابخش احمدی؛ باقر غباری بناب؛ محمد جواد احمدی زاده