نویسنده = علی فتحی آشتیانی
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 63-75

داود مشکانی فراهانی؛ خدابخش احمدی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهدی شیخ؛ مهدی شیخ


2. نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 29-38

حسینعلی مهرابی؛ غلامرضا میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ رضا کرمی نیا؛ رضا کرمی نیا


3. وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393

رضا نوری؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393

داود مشکانی فراهانی؛ خدابخش احمدی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهدی شیخ؛ مهدی شیخ


5. مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر


6. رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

روح اله زمانی نسب؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی


9. رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 35-43

عبدالله سلطانی نژاد؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ پرویز آزاد فلاح؛ جعفر انیسی