نمایه نویسندگان

آ

 • آگیلار وفایی، ماربا بررسی تاثیر بازی رایانه ای ورزشی بر بهبود تمرکز در زنان ورزشکار شاغل در یک سازمان نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-53]
 • آموستی، فروغ عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی: مطالعه کیفی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 51-62]

ا

 • احمدی، خدابخش عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی: مطالعه کیفی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 51-62]
 • احمدی، خدابخش تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • احمدی، خدابخش عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 63-74]
 • احمدی، غلامرضا اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • ارجمندنیا، نیلوفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • ارجمندنیا، نیلوفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • ارزانی، غلامحسین پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-33]
 • اسلامی گلیردی، فاطمه بررسی تاثیر بازی رایانه ای ورزشی بر بهبود تمرکز در زنان ورزشکار شاغل در یک سازمان نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-53]

ب

 • بیات، نوشین اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]
 • باران چشمه، مهرعلی تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • باصری، احمد پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-33]
 • برجعلی، احمد اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • بهرامی احسان، هادی اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]

پ

 • پرهون، کمال ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • پرهون، هادی ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]

ت

 • ترابی، زهرا اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • تولایی، سید عباس تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]

ث

 • ثناگوی محرر، غلامرضا مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]

ج

 • جبار دانش، علی عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-61]

ح

 • حاتمی، حمید رضا مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی در افکار خودکشی سربازان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-57]
 • حاتمی، حمید رضا ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • حاتمی، محمد اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • حاتمی، محمد اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • حاتمی، محمد ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • حاتمی، هانیه بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • حبی، زهرا بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • حبی، محمد باقر بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • حبی، محمد باقر ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • حسنی، جعفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • حسنی، جعفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • حسینیان، سیمین مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]

خ

 • خدادادی سنگده، جواد عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی: مطالعه کیفی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 51-62]
 • خدادادی سنگده، جواد عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 63-74]

د

 • دباغی، پرویز اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 5-14]
 • درتاج، فریبرز رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]

ر

 • رجبی، سوران بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده با خشنودی شغلی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-40]
 • رحمتی، رباب اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • رضایی، نور محمد رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • رفیعی پور، امین نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 15-22]
 • رنجبر شیرازی، مهدی بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]

ز

 • زید آبادی، رسول مقایسه نیم‌رخ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رزمی‌کار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 67-80]

س

 • سهرابی، فرامرز اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • سهرابی، فرامرز اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]

ش

 • شیخ، مهدی تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • شیخ، مهدی تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • شیرازی، محمود مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]
 • شیرازی، محمود نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 15-22]

ص

 • صادقی، سعید اثربخشی معنا درمانی گروهی کوتاه‌مدت بر اختلال استرس پس از ضربه در ایثارگران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 15-28]
 • صفری موسوی، سید صالح تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]

ع

 • عسکری، سعید اثربخشی معنا درمانی گروهی کوتاه‌مدت بر اختلال استرس پس از ضربه در ایثارگران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 15-28]
 • علی پور، احمد اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]

غ

 • غضنفری، فیروزه اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی دختران دبیرستانی شاهد و ایثارگر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • فتحی آشتیانی، علی تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • فردین، محمد علی مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]
 • فردین، محمد علی نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 15-22]
 • فیضه، عبدالملک اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 5-14]

ق

 • قادری، محمد اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]

ک

 • کرمی نیا، رضا نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • کرمی نیا، رضا نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • کلاهدوزی، احمد بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • کلاهدوزی، احمد بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]

گ

 • گراوند، هوشنگ اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی دختران دبیرستانی شاهد و ایثارگر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • گروسی، اکرم رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • گودرزی، ناصر اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 5-14]

م

 • محبی، حمید تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • محسنی، محمد صالح اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • محسن پور، محمد رضا اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • محسن پور، محمد رضا اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • محمد خانی، شهرام اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • میرزایی، غلامرضا نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • مشکانی فراهانی، داود تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • مهاجری، محمد کاظم رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • مهرابی، حسینعلی نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]

ن

 • ناجی، مرتضی عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-61]
 • ناجی، مرتضی عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-61]
 • ناظمی اردکانی، فاطمه اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]
 • نجفی پور، فرشاد مقایسه نیم‌رخ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رزمی‌کار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 67-80]
 • نعیمی پور، فاطمه اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]