نمایه نویسندگان

آ

 • آقا امیری، مهناز سادات اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • آقامیری، مهناز سادات اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]

ا

 • احمدی، خدابخش ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی(IMHFQ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 5-14]
 • اسحاقی مقدم، فائزه رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • ایمانی، فاطمه اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]
 • امیری، نجمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • امیری، نجمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]

ب

 • باشقره، رابعه نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • باصری، احمد تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-49]

ت

 • تقوایی نیا، علی نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله‌ای در رابطه‌ بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 5-19]

ج

 • جاهدی، رباب رابطه همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری سربازان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 57-65]

ح

 • حبی، محمد باقر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • حبی، محمد باقر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • حیدری، عزیزالله رابطه خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 5-14]
 • حسین پور، رضا بررسی میزان تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر شادابی، سلامت روان و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شاهد تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-41]
 • حسینی حسین آبادی پشتی، سیده فاطمه پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]

خ

 • خدادادی سنگده، جواد ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی(IMHFQ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 5-14]

د

 • درخشانی، رضا رابطه همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری سربازان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 57-65]
 • دهاقین، وحیده اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]

ر

 • رجبی، علی اکبر مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شادکامی و عدم تحمل آشفتگی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پایین [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-82]
 • رفیعی پور، امین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]

س

 • سلیمان زاده، سجاد مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 71-80]
 • سوداگر، شیدا پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]

ش

 • شاکر دولق، علی مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 71-80]
 • شعبانپور، میترا بررسی میزان تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر شادابی، سلامت روان و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شاهد تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-41]

ص

 • صادقی، مسعود اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]
 • صادقی، مسعود اثربخشی خانواده‌ درمانی شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک‌آزمودنی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 67-82]

ع

 • عیسی نژاد، امید مقایسه اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی و تاب‌آوری همسران جانبازان دارای استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-69]
 • علیمردانی، سروش بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی با روحیه بسیجیان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 45-56]

غ

 • غباری بناب، باقر پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]

ف

 • فراهانی، سمانه رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • فرخی، نورعلی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]
 • فرناز، آزادبخت مقایسه اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی و تاب‌آوری همسران جانبازان دارای استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-69]
 • فرنام، علی رابطه خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 5-14]

ق

 • قدمپور، عزت اله اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]

ک

 • کرمی، بهناز اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • کرمی، مرتضی پیش بینی عملکرد تیراندازی با آمادگی شناختی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 45-56]

م

 • محمدابراهیمی جهرمی، سحر نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله‌ای در رابطه‌ بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 5-19]
 • مرادی، حجت اله تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-49]
 • مرادی، حجت اله بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی با روحیه بسیجیان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 45-56]
 • مرادی، زهرا اثربخشی خانواده‌ درمانی شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک‌آزمودنی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 67-82]
 • مشایخ، مریم پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]
 • مظلوم الحسینی، نگار رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • معاون جولا، راضیه تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-49]
 • ممشلو، زهرا نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • موسوی، سید ابوالفضل اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • موسوی، سید ابوالفضل اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]

ن

 • ناجی، احمدعلی پیش بینی عملکرد تیراندازی با آمادگی شناختی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 45-56]
 • نیوشا، بهشته مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شادکامی و عدم تحمل آشفتگی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پایین [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-82]

ه

 • هاشمی، نظام نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]

ی

 • یازرلو، محمدتقی نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • یوسف وند، مهدی اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]