پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: باتوجه‌به‌ ضرورت میزان آمادگی رزمندگان از جهات مختلف برای اجرای مأموریت‌های نظامی، در این مقاله به تعیین رابطۀ بین زیست‌آهنگ (Biorhythm) و میزان آمادگی در فرد پرداخته شد. هدف مقاله پیش‌بینی میزان آمادگی فرد برای اجرای فعالیت نظامی با بهره‌گیری از مدل مخفی مارکوف بود. روش: باتوجه‌به دوره‌های زمانی زیست‌آهنگ‌ فردی، این عوامل روی مدل مخفی مارکوف مدل شد. در این مدل باتوجه‌به میزان آمادگی جسمانی، فکری، احساسی و الهامات درونی (حس ششم) هر فرد، در زمان مشخص در یکی از حالات مشخص‌شده در مدل قرار خواهد داشت، بنابر‌این می‌توان میزان آمادگی رزمنده در زمان مناسب برای انجام فعالیت نظامی را در این مدل پیش‌بینی کرد. نتایج: نتایج به‌دست‌آمده از این مقاله حاکی از تطابق بین مبانی نظری و ریاضی مطرح‌شده در این مقاله با نظرات پاسخ‌دهندگان که ۳۰ نفر از خبره‌های نظامی بودند، دارد. براساس نتایج حاصل در این پژوهش هنگام نیاز، نه‌تنها فرمانده بلکه خود رزمنده با طرح چند سؤال ساده، میزان آمادگی را از جهات مختلف‌ تشخیص دهد. با این کار آمادگی یا عدم آمادگی برای مأموریت خاص در آن لحظه پیش‌بینی می‌شود. بحث: در حال حاضر رزمندگان یک مأموریت واحد دارند، این در حالی است که در ارتش‌های پیشرفته دنیا افراد، آموزش‌های مختلفی می‌بینند که باتوجه‌به حالت جسمانی، فکری و احساسی هر فرد، در زمان مشخص مأموریت مناسبی را به وی محول کنند. ما در این مقاله باتوجه‌به چهار زیست‌آهنگ جسمانی، فکری، احساسی و الهامات درونی (حس ششم) 16 مأموریت تعریف کردیم که فرمانده با مراجعه به مدل مخفی مارکوف مناسب‌ترین مأموریت را به رزمنده محول می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. احسانی، امیر و یونس پارسا (1389)، تأثیر نظریۀ بیوریتم بر روند تصمیم گیری مدیران صنعتی برای اجرای اتوماسیون در واحدهای تولیدی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی اتوماسیون صنعتی: 11-16.
 2. ایزانلو، بلال؛ ابراهیمی قوام، صغری و حبیبی عسگر‌آباد، مجتبی (1386)، مجله روان‌شناسی: پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره 1، شماره 3: 38-50.
 3. ایزانلو، بلال (1385)، بررسی روایی سیکل‌های شناختی مطرح‌شده در تئوری بیوریتم"، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 4. پیک, آرش؛ زاهدی، سحر و وفایی جهان، مجید (۱۳۹۳)، تشخیص و پیش‌بینی سلامت قلب جنین با استفاده از مدل مخفی مارکوف، فرکتال و استنتاج فازی، همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.
 5. حبیبی، احسان؛ محمدی، زهرا؛ قنبری سرتنگ، ایوب و زین‌الدینی، محمد (1394)، بررسی تأثیر دوره‌های زیستی بر وقوع حوادث شغلی در صنایع فلزی، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال 11، شمارۀ 4: 683- 687.
 6. حسینی، سید مهدی و مهدیزاده اشرافی، علی(1388)، بیوریتم و عملکرد تحصیلی (پژوهشگر)، فصلنامۀ مدیریت، سال ششم، شمارۀ 31.
 7. حیدرزاده, آرمان و لطیف شبگاهی، غلامرضا (1393)، پیش‌بینی کیفیت در شبکه (QoS) با استفاده از مدل مارکوف پنهان، ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
 8. داراب‌پور, احمد (1394)، مدیریت بیوریتم و تصمیم گیری، کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی.
 9. رازقی یدک, فرشته؛ وفایی‌جهان، مجید و زنگویی مفرد، سارا (1393)، پیش‌بینی رفتار مشتریان صنعت بیمه با استفاده از مدل مخفی مارکوف، اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 10. ربیعی، علی و خاتمی نو، فرناز (1393)، 1393 بررسی رابطۀ بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت نارگان)، چهاردهمین همایش بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی
 11. رجب‌نیا, جواد؛ کفاش، علی و وفایی‌جهان، مجید(1393)، پیش‌بینی رفتار پیمایشی کاربر در وب مبتنی بر مدل مارکوف مرتبه بالا، همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران: شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.
 12. شعبانی بهار، غلامرضا؛ صمدی، عباس و مومنی‌پیری، سجاد (1391)، ارتباط بین چرخه‌های شناختی و حسی مطرح‌شده در نظریۀ بیوریتم با عملکرد ورزشی، مجلۀ مطالعات روان‌شناسی ورزشی، بهار : 13-28.
 13. شعبانی بهار و مؤمنی‌پیری، سجاد (1391)، تعیین ارتباط بیوریتم ((سیکل جسمانی)) با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان، مجلۀ پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، پاییز، شمارۀ 11: 37-57.
 14. فرشچی، فرشاد (1389)، بیوریتم در صنعت، مجلۀ تدبیر فروغ، شمارۀ 17: 34 تا 38.
 15. قسوریان جهرمی, خاطره؛ غرویان، داود و مهدیانی، حمیدرضا (1392)، پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار با استفاده از مدل گسسته مارکوف پنهان (DHMM، کنفرانس شبکه‌های هوشمند 92 در حوزه انرژی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 16. کاشی, حامد؛ مظفری، پگاه و عرفانی، حامد (1392)، نظریۀ بیوریتم و کاربرد آن در مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)، نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز، آبادان، دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران.
 17. مظفری, کورش؛ نصیری، جلال‌الدین؛ جلیلوند، علی و مقدم چرکری، نصرالله (1391)، تشخیص اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف فازی، بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، دانشگاه تهران.
 18. Abhishek Singh; Tejaswi Tamminedi ; Guy Yosiphon; Anurag Ganguli ;Et.Al, 2010, Hidden Markov Models for modeling blood pressure data to predict acute hypotension, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing Dallas, TX, 1520-1524.
 19. Antonio Ridi ; Coll. of Eng; Nikos Zarkadis; Christophe Gisler; Jean Hennebert, 2015, Duration models for activity recognition and prediction in buildings using Hidden Markov Models, Data Science and Advanced Analytics (DSAA), 2015. 36678 2015. IEEE International Conference on Paris, 1 - 10.
 20. Bruno Boessio Vizzotto; Bruno Zatt ; Muhammad Shafique ; Sergio Bampi and ET AL. 2013, Model Predictive Hierarchical Rate Control With Markov Decision Process for Multiview Video Coding, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Volume:23 , Issue: 12), 2090 - 2104.
 21. Colin Kern ; Alvaro J. Gonzalez ; Li Liao ; K. Vijay-Shanker, 2013, IEEE Transactions on NanoBioscience (Volume:12 , Issue: 3), 158-164.
 22. Irfan Ahmad, Sabri A. Mahmoud, Gernot A. Fink, 2016, Journal of Pattern Recognition, Volume 51 Issue C, Pages 97-111.
 23. Magdy Akladios, PhD Thesis 2013, "Human Factors in Systems Design Bio-Rhythms".
 24. Mohammadfam I, Nikoomaram H, Ghaffari F, Mahmoudi Sh, 2013, Study of biorhythms effect on the incidence of lost time accidents and their severity: The case of a manufacturing industry. Int J Eng Res Appl; 3(4): 479-83.
 25. Nawid Jamali and Claude Sammut, 2012, Slip prediction using Hidden Markov models: Multidimensional sensor data to symbolic temporal pattern learning, Robotics and Automation (ICRA), 2012 IEEE International Conference on Saint Paul, MN, 215-222.
 26. Ricard Marxer and Hendrik Purwins, 2016, Unsupervised Incremental Online Learning and Prediction of Musical Audio Signals, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (Volume: 24, Issue: 5), 863-874.
 27. Supakit Nootyaskool and Wuttichow Choengtong, 2014, Hidden Markov Models predict foreign exchange rate, Communications and Information Technologies (ISCIT), 2014 14th International Symposium on Incheon, 99 - 101.
 28. Wesley Mathew ; Ruben Raposo ; Bruno Martins, 2012, Predicting future locations with hidden Markov models, UbiComp '12 Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, 911-918 .
 29. Xianfu Chen ; Honggang Zhang ; Allen B. MacKenzie ; Marja Matinmikko, 2014, Predicting Spectrum Occupancies Using a Non-Stationary Hidden Markov Model, IEEE Wireless Communications Letters (Volume:3 , Issue: 4), 333-336.
 30. Yi-Yu Hsu; Wei-Jhih Chen; Shu-Hui Chen; Hung-Yu Kao, 2012, Using hidden Markov models to predict DNA-binding proteins with sequence and structure information, Journal Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, (Volume 18, Issue 12), 2365-2376.