تعداد مقالات ارسال شده 399
تعداد مقالات رد شده 177
تعداد مقالات پذیرفته شده 161
درصد پذیرش 40

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1391
حوزه  تخصصی: روانشناسی نظامی
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: mpj@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

 نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

  4. فرم مشخصات نویسندگان را به طور کامل تکمیل فرمایید.
شماره جاری: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 

5. اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان

صفحه 51-64

نجمه امیری؛ محمد باقر حبی؛ وحیده دهاقین؛ مهناز سادات آقا امیری؛ سید ابوالفضل موسوی


ابر واژگان