تعداد مقالات ارسال شده 500
تعداد مقالات رد شده 228
تعداد مقالات پذیرفته شده 197
درصد پذیرش 39

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1391
حوزه  تخصصی: روانشناسی نظامی
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: mpj@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

 نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

  4. فرم مشخصات نویسندگان را به طور کامل تکمیل فرمایید.
  5. ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه k2Nzx و رایانامه mpj@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
شماره جاری: دوره 12، شماره 46، تابستان 1400 

3. پیش‌بینی سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش‌آموزان مدارس شاهد براساس بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی

صفحه 41-56

امین رفیعی پور؛ لیلا فرهاد توسکی؛ مهرداد یاراحمدیان؛ سمانه فراهانی؛ سولماز دبیری


5. نقش ویژگی‌های شخصیتی و هویت‌یابی ایگو در مشارکت سیاسی دانشجویان بسیجی

صفحه 87-113

محمد ابراهیم مداحی؛ محمد علی بشارت؛ سید فرزاد طباطبایی میر


6. رابطه بهداشت روانی و انضباط اجتماعی با توانمندی‌های فردی در اجرای مأموریت‌های سازمانی کارکنان نیروی انتظامی

صفحه 115-134

محمد مهتری آرانی؛ مریم رجبیان ده زیره؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی؛ سید محمدامین حسینی


ابر واژگان