اهداف و چشم انداز

اهداف:

هدف اصلی و عمده نشریه علمی فصلنامه روان شناسی نظامی، ایجاد یک بستر و محیط فکری برای به اشتراک گذاشتن جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی) استادان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ها و ابعاد پنجگانه جنگ (سرد، سخت، نیمه سخت، نرم، شناختی) با رعایت دو اصل تولید دانش نظری- فنی و حرکت در مرز دانش و معطوف بودن موضوعات به حل یک مساله کلیدی در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و یا نهادی- سازمانی است.

 غنا بخشیدن به تولیدات حوزه روان شناسی نظامی ؛ ایجاد شبکه نخبگان و خبرگان حوزه ها و ابعاد روان شناسی نظامی و ابعاد پنج گانه جنگ مخصوصا بعد پنجم یعنی جنگ شناختی از میان نویسندگان مقالات نشریه؛ ارج نهادن به مطالعات و تحقیقات در فرهنگ و بوم اسلامی- ایرانی کشور؛ مساله محور کردن تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله سایر اهداف نشریه هستند.

 

از‌این‌رو، محورهای دارای اولویت نشریه عبارتند از:

روان شناسی آموزشی و تربیتی دوره های عرضی و طولی توانمندسازی نظامی

آینده پژوهی نسل های آینده برای چگونگی تعامل و ارتباط با آنها

پایش ارکان چهارگانه ی درس آمادگی دفاعی در مدارس؛ دانش آموز، معلم، بسته آموزشی، و ساختارها و فرآیندها

مطالعات تشکیلات نظامی در ارکان چهارگانه آدم، آرمان و اهداف نظم و رهبر تشکیلات

سیاست پژوهشی و سیاست‌گذاری ایجاد، تحکیم و تعالی روحی و روانی فرماندهان و مدیران و خانواده های آنها؛

 پایش و آینده‌پژوهی چالش‌ها و مسائل ابعاد پنج گانه نظامی؛

 مطالعات حقوقی، سندنگاری و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد پنج گاه جنگ؛

 سبک زندگی مطلوب در خانواده های نظامی؛

  مطالعه اثربخشی برنامه‌ها و عملکردهای نهادهای متولی آموزش و عملیات روانی-نظامی؛

  توانمندی های در ابعاد پنج گانه جنک و تمدن نوین اسلامی؛

  تولیدات رشتگی روان شناسی دفاع مقدس؛

  تولیدات رشتگی مطالعات آمادگی دفاعی؛

 

چشم‌انداز:

نشریه علمی روان شناسی نظامی به دنبال دست‌یابی به چشم‌انداز ذیل‌الذکر در دوران فعالیتش به عنوان یک نشریه علمی معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است:

ایفای نقش موثر در جهت‌هی به تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در ابعاد پنج گانه جنگ و نیز تولید دانش نظری و فنی به منظور حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی نهادهای نظامی در فضای داخلی و خارج کشور است تا از این طریق بتواند زمینه علمی لازم را برای متولیان، سیاست‌گذاران و مسئولان و نهادهای حاکمیتی و ملی به منظور شناسایی، گزینش و پیاده‌سازی سیاست‌ها، راه‌کارها و برنامه‌های مربوط به تحکیم و تعالی روحی و روانی نهادهای نظامی، فراهم سازد.