اهداف و چشم انداز

اهداف:

هدف اصلی و عمده نشریه علمی فصلنامه روان شناسی نظامی، ایجاد یک بستر و محیط فکری برای به اشتراک گذاشتن جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی) استادان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ها و ابعاد پنجگانه جنگ (سرد، سخت، نیمه سخت، نرم، شناختی) با رعایت دو اصل تولید دانش نظری- فنی و حرکت در مرز دانش و معطوف بودن موضوعات به حل یک مساله کلیدی در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و یا نهادی- سازمانی است.

 غنا بخشیدن به تولیدات حوزه روان شناسی نظامی ؛ ایجاد شبکه نخبگان و خبرگان حوزه ها و ابعاد روان شناسی نظامی و ابعاد پنج گانه جنگ مخصوصا بعد پنجم یعنی جنگ شناختی از میان نویسندگان مقالات نشریه؛ ارج نهادن به مطالعات و تحقیقات در فرهنگ و بوم اسلامی- ایرانی کشور؛ مساله محور کردن تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله سایر اهداف نشریه هستند.

 از‌این‌رو، محورهای دارای اولویت نشریه عبارتند از:

  • تبیین چیستی، چرایی، چگونگی  روان شناسی نظامی
  • تدوین الگوهای روان شناسی نیروهای نظامی بعنوان پایه اصلی تمدن اسلامی؛ هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی
  • آینده پژوهی نسل های آینده برای چگونگی تعامل و ارتباط با آنها با استفاده از رویکردهای پنج گانه جنگ
  • روان شناسی نظامی در آموزش و پرورش ؛ پایش ارکان چهارگانه ی درس آمادگی دفاعی در مدارس؛ دانش آموز، معلم، بسته آموزشی، و ساختارها و فرآیندها
  • روان شناسی نظامی و علوم شناختی ؛ کارکردهای شناختی نسل های آینده انقلاب اسلامی(دانش آموزان)
  • مداخله های توانمندساز در مواجهه با جنگ شناختی
  • جنگ شناختی و انقلاب اسلامی
  • جنگ شناختی و جامعه پذیری؛ فرهنگ،رسانه، سیاست و خانواده
  • تهدیدهای نوپدید روان شناسی نظامی؛ متاورس و آسیب شناسی روانی
  • مطالعه ی روان شناسی در گروه های آماج نظامی

چشم‌انداز:

نشریه علمی روان شناسی نظامی به دنبال دست‌یابی به چشم‌انداز ذیل‌الذکر در دوران فعالیتش به عنوان یک نشریه علمی معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است:

ایفای نقش موثر در جهت‌هی به تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در ابعاد پنج گانه جنگ و نیز تولید دانش نظری و فنی به منظور حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی نهادهای نظامی در فضای داخلی و خارج کشور است تا از این طریق بتواند زمینه علمی لازم را برای متولیان، سیاست‌گذاران و مسئولان و نهادهای حاکمیتی و ملی به منظور شناسایی، گزینش و پیاده‌سازی سیاست‌ها، راه‌کارها و برنامه‌های مربوط به تحکیم و تعالی روحی و روانی نهادهای نظامی، فراهم سازد.