نویسنده = محمد باقر حبی
تعداد مقالات: 13
2. بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 41-52

حمیدرضا حاتمی؛ محمد باقر حبی؛ هادی پرهون؛ محمد حاتمی


3. بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 21-31

حمید رضا حاتمی؛ محمد حاتمی؛ محمد باقر حبی؛ هادی پرهون؛ کمال پرهون


4. ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 35-45

حمید رضا حاتمی؛ محمد حاتمی؛ محمد باقر حبی؛ هادی پرهون؛ کمال پرهون


5. بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 35-44

محمد باقر حبی؛ احمد کلاهدوزی؛ احمد کلاهدوزی؛ مهدی رنجبر شیرازی؛ زهرا حبی؛ هانیه حاتمی


6. بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393

محمد باقر حبی؛ رضا شریفی؛ محرم حبیبی؛ زهرا حبی


7. بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393

محمد باقر حبی؛ مرتضی مالمیر؛ مرتضی مالمیر؛ محمد زارع؛ محمد زارع؛ زهرا حبی


8. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393

علی دلاور؛ محمد باقر حبی؛ مرتضی مالمیر؛ مرتضی مالمیر


9. تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

محمد شیر بیگی؛ حمید رضا حاتمی؛ حجت اله مرادی؛ احمد باصری؛ محمد باقر حبی


10. بررسی کارکرد خانواده در کاهش افسردگی دانشجویان یک دانشگاه نظامی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1392

سید علی سید نژاد؛ محمد باقر حبی


11. الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

حمید رضا حاتمی؛ محمد باقر حبی؛ جهانگیر سعید زاده؛ هانیه حاتمی


12. طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392

منصور حمید بیگی؛ احمد ایزدی یزدان آبادی؛ حمید رضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه؛ سیاوش نصرت پناه؛ محمد باقر حبی