کلیدواژه‌ها = کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 31-41

اسماعیل صدری دمیرچی؛ نسیم محمدی؛ زینب بدلپور