کلیدواژه‌ها = شخصیت
رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان

دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1399، صفحه 41-49

همایون هارون رشیدی؛ محمد علی شریفی نیا


رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه

دوره 10، شماره 40، بهمن 1398، صفحه 33-44

امین رفیعی پور؛ سمانه فراهانی؛ نگار مظلوم الحسینی؛ فائزه اسحاقی مقدم


تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی

دوره 5، شماره 18، مرداد 1393

علیرضا پویا؛ امیر حسین اخروی؛ احمد ایزدی طامه