کلیدواژه‌ها = رضایت از زندگی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 41-49

همایون هارون رشیدی؛ محمد علی شریفی نیا


3. اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 31-41

اسماعیل صدری دمیرچی؛ نسیم محمدی؛ زینب بدلپور