دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1399 (فصلنامه زمستان) 
اثربخشی تمرینات ورزشی بر کاهش اضطراب جانبازان احساس خواه

صفحه 61-70

ایمان بخشوده نیا؛ امین امینی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ امیر احمری نژاد


آیا تهدید کرونا سلامت روانی ایرانیان را تهدید کرده است؟

صفحه 71-88

احمد علی پور؛ فرانک کلانتریان؛ مهدی صلواتی رحقی