کلیدواژه‌ها = جانبازان
تعداد مقالات: 8
2. اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 31-41

اسماعیل صدری دمیرچی؛ نسیم محمدی؛ زینب بدلپور


5. بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-1000

زاهد کنعانی؛ ابوالفضل پور صدوقی؛ شایسته نجاتی؛ نرگس ادیب سرشکی


6. نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393

سید اسماعیل موسوی؛ طاهره علیزاده چهار برج؛ مریم یاوری کرمانی؛ رضا پور حسین


7. بررسی کیفیت زندگی جانبازان قطع اندام تحتانی و فوقانی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

حبیب هادیان فرد؛ امیر حسین نسابه