دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1396 (869) 
5. شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 55-66

احمد باصری؛ حمید علوی وفا؛ سید فردین رضائی


6. بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی

صفحه 67-81

حجت جدایی حاجی خواجه لو؛ غلامرضا زارعیان؛ سید محمد رضا امیریان؛ سید محمد رضا عادل