نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، اسماعیل بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • آزاد مرز آبادی، اسفندیار رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • آقا یوسفی، علیرضا بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]

ا

 • احمدی، خدابخش نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • احمدیان، علیرضا بررسی طرحواره های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حاد و مزمن [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • احمدیان یزدی، رزا بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • احمدی زاده، محمد جواد رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • ایزدی یزدان آبادی، احمد طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • اسفندیاری، حجت مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • اسفندیاری، حجت مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • اسماعیلی، مریم اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • امانی، احمد مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • امیری، محسن تأثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه کودکان کارکنان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • انیسی، جعفر رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]

ب

 • باصری، احمد تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • باصری، احمد ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • باقری، فریبرز عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • برجعلی، احمد اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • برجعلی، احمد اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بهامین، قباد بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بهرامیان، طیبه نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بهزاد، داوود مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بهشتی، کوکب عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392]

پ

 • پرهون، هادی اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پناهی فر، سجاد مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]

ج

 • جان فدا، مریم اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • جعفری، عیسی بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در کارکنان نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]

ح

 • حاتمی، حمید رضا تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حاتمی، حمید رضا الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حاتمی، حمید رضا طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • حاتمی، محمد اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • حاتمی، هانیه الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حبی، محمد باقر تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حبی، محمد باقر الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حبی، محمد باقر بررسی کارکرد خانواده در کاهش افسردگی دانشجویان یک دانشگاه نظامی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • حبی، محمد باقر طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • حیدری، حسین بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حسنی، جعفر بررسی طرحواره های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حاد و مزمن [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • حسین خانزاده، عباسعلی بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حمید بیگی، منصور طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]

خ

 • خانزاده، مصطفی نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • خدادای سنگده، جواد نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]

د

 • دباغی، پرویز بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • دلاور، علی عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • دوران، بهناز بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]

ر

 • راه نجات، امیر حسین بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رجبی، سوران ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رحیمی، ابوالفضل بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رحمانی، رمضان بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]

ز

 • زمانی نسب، روح اله رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]

س

 • سبزیان، سعیده اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • سید نژاد، سید علی بررسی کارکرد خانواده در کاهش افسردگی دانشجویان یک دانشگاه نظامی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سعید زاده، جهانگیر الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سواری، کریم بررسی منابع فشار روانی خانواده های شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • سواری، کریم ارتباط احساس تنهایی و پرخاشگری با خستگی روانی کارکنان یک واحد نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]

ش

 • شیر بیگی، محمد تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • شقاقی، فرهاد بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • شکیبایی، فرشته اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]

ص

 • صادقپور، آتوسا بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • صالحی، زهرا بررسی رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی با بازیگوشی روان شناختی در جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • صالحی، هاجر بررسی رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی با بازیگوشی روان شناختی در جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392]

ط

 • طاهر، محبوبه بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری [دوره 4، شماره 16، 1392]

ع

 • عفتیان، سمیه اثربخشی آموزش مبتنی بر قصه زندگی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین ایثارگر [دوره 4، شماره 15، 1392]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • فتحی آشتیانی، علی رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فتحی آشتیانی، علی تأثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه کودکان کارکنان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فرخی، نور علی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]

ق

 • قمرانی، امیر بررسی رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی با بازیگوشی روان شناختی در جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392]

ک

 • کاظمی، سمیه اثربخشی آموزش مبتنی بر قصه زندگی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین ایثارگر [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • کیانی نژاد، سحر رابطه باور های خودکارآمدی ، تفکر تأملی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان خانواده های ایثارگر [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • کچویی، محسن رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کرمی نیا، رضا بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کرمی نیا، رضا بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]

م

 • متحدیان، الهه بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • متینی صدر، محمد رضا بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • محسن زاده، فرشاد نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • محمد زاده، علی بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در کارکنان نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • محمدی فر، محمد علی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مرادی، حجت اله تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • مرادی، علیرضا اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مرادی، علیرضا اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • میرزایی، جعفر اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • میرزایی، جعفر بررسی طرحواره های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حاد و مزمن [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مشیر پناهی، شیوا اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مهدوی، سعیده اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • موسوی اصل، علی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]

ن

 • ناظمی، فاطمه بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نجفی، محمود نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • نریمانی، محمد ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نصرت پناه، سیاوش طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نصرت پناه، سیاوش طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نوری، محمد رضا بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]

ی

 • یعقوبیان، فاطمه اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]