نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی پور گواسرائی، مائده بررسی اثربخشی آموزش روانی در سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان‌پریشی مزمن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 69-80]

ا

 • احمدی، سید مجید اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر عواطف و رضایت از زندگی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 21-30]
 • احمدی، غلامرضا بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی و تحمل ابهام در تاب‌آوری نیروهای نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-90]
 • اسکندری، حسین ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • امیریان، سید محمد رضا بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]
 • امیرخانی، زهرا اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کیفیت خواب، افکار مزاحم و حساسیت اضطرابی بیماران واجد تشخیص اختلال استرس پس از سانحۀ ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 5-17]

ب

 • بادامی، رخساره اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی، باورهای فراشناختی، توجه و عملکرد تیراندازی در نظامیان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-28]
 • باصری، احمد اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-53]
 • باصری، احمد شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-66]
 • باقری، فریبرز مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی و معنادرمانی گروهی بر نشانگان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 5-19]
 • بدری‌، رحیم تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • بدلپور، زینب اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-41]
 • بیگدلی، روجا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]

ج

 • جدایی حاجی خواجه لو، حجت بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]

ح

 • حاتمی، حمید رضا پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی همسران نظامیان با تأکید ‌بر باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجانی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-37]
 • حسینی، سید حمزه اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • حسین لو، عقیل نقش پیش‌بینی‌کنندگی حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رشد و تحول پس از سانحۀ جانبازان نابینا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-38]
 • حقایق، سید عباس اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کیفیت خواب، افکار مزاحم و حساسیت اضطرابی بیماران واجد تشخیص اختلال استرس پس از سانحۀ ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 5-17]

د

 • دشت بزرگی، زهرا دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • دلاور، علی ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • دهقان، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]
 • دهقانی، صفرعلی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • دهقانی پوده، حسین ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • دهقانپور، مصطفی بررسی رابطه ناگویی خلقی و هوش هیجانی با بهزیستی روان‌شناختی در پرستاران بیمارستان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-50]

ر

 • رحمانی، مژگان اثربخشی آموزش دلگرم‌سازی خانواده براساس مدل آدلر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش علائم اختلال جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-46]
 • رضائی، سید فردین شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-66]
 • رضوی ساداتی، سیده فاطمه اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • رنج‌خواه، یوسف تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • رئیسی، زهره اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]

ز

 • زاده محمدی، علی اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]
 • زارعیان، غلامرضا بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]

س

 • سیاحی، افشار بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی و تحمل ابهام در تاب‌آوری نیروهای نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-90]
 • ستایش‌اطهری، محمد تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • ستایشی اظهری، محمد مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هیجانات مثبت و منفی جانبازان با نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-55]
 • سراج خرمی، ناصر بررسی رابطه ناگویی خلقی و هوش هیجانی با بهزیستی روان‌شناختی در پرستاران بیمارستان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-50]
 • سواری، کریم رابطه ساده و چندگانه تاب‌آوری و دلبستگی شغلی با رضایت زناشویی افسران مرد متأهل [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 69-76]

ش

 • شعبانی، جعفر بررسی رابطه بین باورهای مذهبی، تبیین‌های خوش‌بینانه و استرس پس از سانحه در فرهنگیان ایثارگر شهرهای مرزی استان گلستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]

ص

 • صدری دمیرچی، اسماعیل اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-41]

ع

 • عادل، سید محمد رضا بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]
 • عباس پور، ذبیح اله دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • علیرضایی مقدم بجستانی، سمیه مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی و معنادرمانی گروهی بر نشانگان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 5-19]
 • علیزاده، زهرا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]
 • علوی وفا، حمید شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-66]

ف

 • فاتحی دهاقانی، فهیمه اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی، باورهای فراشناختی، توجه و عملکرد تیراندازی در نظامیان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-28]

ک

 • کارخانه، پروین اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]
 • کاظمیان، سمیه نقش پیش‌بینی‌کنندگی حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رشد و تحول پس از سانحۀ جانبازان نابینا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-38]
 • کرایی، امین دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • کلانتری، مهرداد بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 5-17]

ل

 • لطفی، علی ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • لطفی کاشانی، فرح مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی و معنادرمانی گروهی بر نشانگان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 5-19]

م

 • محمدی، نسیم اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-41]
 • محمد زاده، رضا اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]
 • مرادی، حجت اله اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-53]
 • میرزایی، فریده بررسی اثربخشی آموزش روانی در سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان‌پریشی مزمن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 69-80]
 • میرزاحسینی، حسن مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هیجانات مثبت و منفی جانبازان با نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-55]
 • مشایخ، مریم اثربخشی آموزش دلگرم‌سازی خانواده براساس مدل آدلر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش علائم اختلال جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-46]
 • معاون جولا، راضیه اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-53]
 • معتمدی، عبدالله ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • معنوی پور، داوود بررسی اثربخشی آموزش روانی در سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان‌پریشی مزمن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 69-80]
 • مکوندی، بهنام اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • ملا زاده، حکیمه بررسی رابطه بین باورهای مذهبی، تبیین‌های خوش‌بینانه و استرس پس از سانحه در فرهنگیان ایثارگر شهرهای مرزی استان گلستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • مهرابی، حسینعلی بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 5-17]
 • مومنی، خدامراد اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]

ن

 • نجفی، محمود اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر عواطف و رضایت از زندگی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 21-30]
 • نجفی مفرد، مسلم دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]

و

 • وحیدی منفرد، زهرا مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هیجانات مثبت و منفی جانبازان با نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-55]

ی

 • یازرلو، محمدتقی بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 5-17]