نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، اسماعیل بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • آزاد فلاح، پرویز مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • آزاد فلاح، پرویز تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • آزاد فلاح، پرویز رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]
 • آزاد مرز آبادی، اسفندیار بررسی و رتبه‌بندی مشکلات کارکنان به منظور نیازسنجی در زمینه پژوهش‌های علوم رفتاری [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • آزاد مرز آبادی، اسفندیار رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • آزاد مرز آبادی، اسفندیار میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-69]
 • آقا امیری، مهناز سادات اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • آقامیری، مهناز سادات اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • آقا یوسفی، علیرضا بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • آقائی پور گواسرائی، مائده بررسی اثربخشی آموزش روانی در سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان‌پریشی مزمن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 69-80]
 • آگیلار وفایی، ماربا بررسی تاثیر بازی رایانه ای ورزشی بر بهبود تمرکز در زنان ورزشکار شاغل در یک سازمان نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-53]
 • آموستی، فروغ عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی: مطالعه کیفی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 51-62]

ا

 • احمدی، خدابخش سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی، خدابخش مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی، خدابخش اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • احمدی، خدابخش وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • احمدی، خدابخش تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • احمدی، خدابخش رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • احمدی، خدابخش نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • احمدی، خدابخش عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی: مطالعه کیفی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 51-62]
 • احمدی، خدابخش تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • احمدی، خدابخش رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • احمدی، خدابخش رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]
 • احمدی، خدابخش عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 63-74]
 • احمدی، خدابخش ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی(IMHFQ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 5-14]
 • احمدی، سید مجید اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر عواطف و رضایت از زندگی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 21-30]
 • احمدی، غلامرضا اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • احمدی، غلامرضا بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی و تحمل ابهام در تاب‌آوری نیروهای نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-90]
 • احمدیان، علیرضا اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • احمدیان، علیرضا بررسی طرحواره های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حاد و مزمن [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • احمدیان، علیرضا اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • احمدیان یزدی، رزا بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • احمدی زاده، محمد جواد سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی زاده، محمد جواد مقایسه‏ مؤلفه های آنتروپومتریک و خودپنداره بدنی کارکنان مرد ورزشکار و غیرورزشکار یک دانشگاه نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی زاده، محمد جواد رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • احمدی زاده، محمد جواد بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • احمدی طهور سلطانی، محسن تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • احمدی طهور سلطانی، محسن بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • اخروی، امیر حسین تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • ادیب سرشکی، نرگس بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]
 • ایدلخانی، شیرین سنجش اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سلامت‌روان و کیفیت‌زندگی همسران جانبازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-80]
 • ارجمندنیا، نیلوفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • ارجمندنیا، نیلوفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • ارزانی، غلامحسین پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-33]
 • ایزدی، احمد پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ایزدی، احمد بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 23-33]
 • ایزدی یزدان آبادی، احمد طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • ایزدی طامه، احمد تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • اسحاقی مقدم، فائزه رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • اسفندیاری، حجت مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • اسفندیاری، حجت مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • اسکندری، حسین بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • اسکندری، حسین ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • اسکندری، مجتبی بررسی میانجیگری استرس بر رابطه بین رضایت شغلی و روحیه خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یکی از نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • اسکندری، محسن مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • اسکندری، محسن هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • اسلامی گلیردی، فاطمه بررسی تاثیر بازی رایانه ای ورزشی بر بهبود تمرکز در زنان ورزشکار شاغل در یک سازمان نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-53]
 • اسماعیلی، مریم اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • اسماعیلی، مریم اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • افشار، علی هوش معنوی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پلیس (مطالعة موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • اکبری، رضا بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-66]
 • امانی، احمد مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • ایمانی، فاطمه اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]
 • امیری، محسن تأثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه کودکان کارکنان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • امیری، نجمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • امیری، نجمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • امیریان، سید محمد رضا بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]
 • امیرخانی، زهرا اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کیفیت خواب، افکار مزاحم و حساسیت اضطرابی بیماران واجد تشخیص اختلال استرس پس از سانحۀ ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 5-17]
 • انیسی، جعفر مقایسه‏ مؤلفه های آنتروپومتریک و خودپنداره بدنی کارکنان مرد ورزشکار و غیرورزشکار یک دانشگاه نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • انیسی، جعفر هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • انیسی، جعفر رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • انیسی، جعفر بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • انیسی، جعفر رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]

ب

 • بیات، نوشین اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]
 • بادامی، رخساره اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی، باورهای فراشناختی، توجه و عملکرد تیراندازی در نظامیان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-28]
 • باران چشمه، مهرعلی تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • باشقره، رابعه نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • باصری، احمد تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • باصری، احمد ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • باصری، احمد پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-33]
 • باصری، احمد اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-53]
 • باصری، احمد شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-66]
 • باصری، احمد تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-49]
 • باقری، فریبرز عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • باقری، فریبرز مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی و معنادرمانی گروهی بر نشانگان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 5-19]
 • باقری، نسرین بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-28]
 • بجانی، صادق پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • بدری‌، رحیم تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • بدلپور، زینب اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-41]
 • بیرانوند، غلامرضا هوش معنوی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پلیس (مطالعة موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • برجعلی، احمد اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • برجعلی، احمد اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • برجعلی، احمد اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • برجعلی، احمد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-10]
 • بیگی، علی بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • بیگدلی، روجا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]
 • بهامین، قباد بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بهرامی، محمود بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی با میزان هیجان‌خواهی نیروهای عملیاتی یک سازمان نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-44]
 • بهرامی احسان، هادی اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]
 • بهرامیان، طیبه نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بهزاد، داوود مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بهشتی، کوکب عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بهمن آبادی، سمیه هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • پاک نژاد، فرشته اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • پالیزگیر، زهره مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • پرنده، اکرم بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 23-33]
 • پرهون، کمال ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • پرهون، کمال بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • پرهون، هادی اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پرهون، هادی ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • پرهون، هادی بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • پرهون، هادی بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • پناهی زاده، مریم امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]
 • پناهی فر، سجاد مقایسه سبک‌های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پویا، علیرضا تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • پور حسین، رضا نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پور صدوقی، ابوالفضل بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]
 • پورمحسنی، فرشته نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]
 • پورنیکدست، سبحان امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]
 • پور یوسف، سیاوش مدل‏یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا [دوره 3، شماره 12، 1391]

ت

 • ترابی، زهرا اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • تیزدست، طاهر مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-45]
 • تقوایی نیا، علی نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله‌ای در رابطه‌ بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 5-19]
 • تکلوی ورنیاب، سمیه نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]
 • توکلی، ماه گل اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • تولایی، سید عباس اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • تولایی، سید عباس تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • تولایی، عباس هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]

ث

 • ثناگوی محرر، غلامرضا مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]

ج

 • جان فدا، مریم اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • جاهدی، رباب رابطه همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری سربازان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 57-65]
 • جبار دانش، علی عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-61]
 • جدایی حاجی خواجه لو، حجت بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]
 • جعفری، عیسی بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در کارکنان نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • جعفری، عیسی نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]
 • جعفری، نصرت مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • جمشیدی انگاس، محسن بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) [دوره 5، شماره 20، 1393]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان شادکامی و عزت نفس در دانش آموزان نوجوان پسر سال سوم دوره راهنمایی (مطالعه موردی مدارس یک شهرک نظامی) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • حاتمی، حمیدرضا مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 5-20]
 • حاتمی، حمیدرضا بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • حاتمی، حمید رضا رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حاتمی، حمید رضا تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حاتمی، حمید رضا الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حاتمی، حمید رضا طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • حاتمی، حمید رضا تحلیل بعد آموزشی مدل خلاقیت (مطالعه موردی سازمان علمی – آموزشی نظامی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 69-84]
 • حاتمی، حمید رضا مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی در افکار خودکشی سربازان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-57]
 • حاتمی، حمید رضا ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • حاتمی، حمید رضا مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-35]
 • حاتمی، حمید رضا بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • حاتمی، حمید رضا پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی همسران نظامیان با تأکید ‌بر باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجانی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-37]
 • حاتمی، محمد اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • حاتمی، محمد اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • حاتمی، محمد اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • حاتمی، محمد اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • حاتمی، محمد اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • حاتمی، محمد ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • حاتمی، محمد بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • حاتمی، محمد بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • حاتمی، هانیه الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حاتمی، هانیه بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • حاتمی، هانیه بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • حبی، زهرا بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حبی، زهرا بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حبی، زهرا بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • حبی، محمد باقر بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حبی، محمد باقر بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حبی، محمد باقر ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • حبی، محمد باقر تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حبی، محمد باقر الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حبی، محمد باقر بررسی کارکرد خانواده در کاهش افسردگی دانشجویان یک دانشگاه نظامی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • حبی، محمد باقر بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • حبی، محمد باقر بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • حبی، محمد باقر طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • حبی، محمد باقر ارائه راهبردهای مصون‌سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-45]
 • حبی، محمد باقر بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • حبی، محمد باقر رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری مشارکتی در فرماندهان و مدیران یک واحد نظامی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 79-89]
 • حبی، محمد باقر بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • حبی، محمد باقر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • حبی، محمد باقر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • حبیبی، محرم بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حیدری، حسن سنجش اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سلامت‌روان و کیفیت‌زندگی همسران جانبازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-80]
 • حیدری، حسین بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حیدری، عزیزالله رابطه خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 5-14]
 • حسنی، جعفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • حسنی، جعفر بررسی طرحواره های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حاد و مزمن [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • حسنی، جعفر اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 5-13]
 • حسینی، زهرا سادات رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی با افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 81-88]
 • حسینی، سید احمد رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حسینی، سید حمزه اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • حسینی، سید علی رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حسینی، سید محمد حامد رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حسن آبادی، حمید رضا اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • حسینیان، سیمین مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]
 • حسین پور، رضا بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • حسین پور، رضا بررسی میزان تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر شادابی، سلامت روان و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شاهد تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-41]
 • حسینی حسین آبادی پشتی، سیده فاطمه پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]
 • حسین خانزاده، عباسعلی بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • حسین لو، عقیل نقش پیش‌بینی‌کنندگی حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رشد و تحول پس از سانحۀ جانبازان نابینا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-38]
 • حسنوند، ایمان مقایسه‏ مؤلفه های آنتروپومتریک و خودپنداره بدنی کارکنان مرد ورزشکار و غیرورزشکار یک دانشگاه نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • حقایق، سید عباس اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کیفیت خواب، افکار مزاحم و حساسیت اضطرابی بیماران واجد تشخیص اختلال استرس پس از سانحۀ ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 5-17]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش گروهیِ فنونِ شناختی رفتاری بر افزایش انگیزۀ درونی دانش‌آموزان متوسطه شاهد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 61-73]
 • حمید بیگی، منصور طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]

خ

 • خانزاده، مصطفی نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • خدایاری، اصغر بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • خدادادی سنگده، جواد رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • خدادادی سنگده، جواد عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی: مطالعه کیفی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 51-62]
 • خدادادی سنگده، جواد عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 63-74]
 • خدادادی سنگده، جواد ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی(IMHFQ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 5-14]
 • خدادای سنگده، جواد نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • خوش کنش، ابوالقاسم بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-22]

د

 • داداشی، فتاح رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری مشارکتی در فرماندهان و مدیران یک واحد نظامی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 79-89]
 • دامغانیان، حسین ارتقای شایستگی ارتباطی کارکنان جانباز و ایثارگر در پرتو هوش عاطفی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-66]
 • دانشور، زهرا تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • دباغی، پرویز بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • دباغی، پرویز اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 5-14]
 • درتاج، فریبرز رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • درخشانی، رضا رابطه همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری سربازان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 57-65]
 • درکه، محسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • دشت بزرگی، زهرا دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • دلاور، علی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • دلاور، علی عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • دلاور، علی مدل‏یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • دلاور، علی بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • دلاور، علی ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • دین پرست، امید اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • دهاقین، وحیده اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • دهقان، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]
 • دهقانی، صفرعلی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • دهقانی، صفرعلی مقایسه‌ خودکنترلی رفتاری در نیم‌رخ‌های مختلف امیدواری دانش‌آموزان دوره متوسطه شاهد؛ تحلیل فردمحور [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-26]
 • دهقانی پوده، حسین بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • دهقانی پوده، حسین ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • دهقانپور، مصطفی بررسی رابطه ناگویی خلقی و هوش هیجانی با بهزیستی روان‌شناختی در پرستاران بیمارستان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-50]
 • دهقانپور، مصطفی رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم‌گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان‌های نظامی استان خوزستان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 51-61]
 • دوران، بهناز بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]

ذ

 • ذاکری، محمد بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-28]

ر

 • رادفر، شکوفه مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله‌ای در یک بیمارستان نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 5-19]
 • راه نجات، امیر حسین بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رجبی، سوران ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رجبی، سوران بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده با خشنودی شغلی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-40]
 • رجبی، علی اکبر مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شادکامی و عدم تحمل آشفتگی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پایین [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-82]
 • رحیمی، ابوالفضل بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رحمانی، رمضان بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رحمانی، مژگان اثربخشی آموزش دلگرم‌سازی خانواده براساس مدل آدلر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش علائم اختلال جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-46]
 • رحمتی، رباب اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • رضایی، حسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • رضایی، نور محمد رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • رضایت، غلامحسین رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-66]
 • رضایت، غلامحسین کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • رضائی، سید فردین شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-66]
 • رضوی ساداتی، سیده فاطمه اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • رفیعی پور، امین نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 15-22]
 • رفیعی پور، امین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • رنجبر شیرازی، مهدی بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • رنج‌خواه، یوسف تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • رئیسی، حمید تحلیل بعد آموزشی مدل خلاقیت (مطالعه موردی سازمان علمی – آموزشی نظامی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 69-84]
 • رئیسی، زهره اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]

ز

 • زاده محمدی، علی اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]
 • زارع، محمد بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • زارع، محمد بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • زارعیان، غلامرضا بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]
 • زید آبادی، رسول مقایسه نیم‌رخ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رزمی‌کار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 67-80]
 • زمانی نسب، روح ا... میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-69]
 • زمانی نسب، روح اله رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • زهرا کار، کیانوش اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ [دوره 5، شماره 17، 1393]

س

 • سیاحی، افشار بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی و تحمل ابهام در تاب‌آوری نیروهای نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-90]
 • سبزیان، سعیده اثربخشی فراشناخت درمانی بر افسردگی دانش آموزان دختر فرزند شاهد و جانباز [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • سبزیان، سعیده اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • سبزیان، سعیده اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • ستایش‌اطهری، محمد تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان دورۀ متوسطه مدارس شاهد (فرزندان ایثارگران، شهدا و کارکنان نظامی) تبریز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-75]
 • ستایشی اظهری، محمد مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هیجانات مثبت و منفی جانبازان با نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-55]
 • سید صالحی، محمد مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-35]
 • سید صالحی، محمد مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 5-20]
 • سید نژاد، سید علی بررسی کارکرد خانواده در کاهش افسردگی دانشجویان یک دانشگاه نظامی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سرابندی، حسن رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • سراج خرمی، ناصر بررسی رابطه ناگویی خلقی و هوش هیجانی با بهزیستی روان‌شناختی در پرستاران بیمارستان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-50]
 • سعید زاده، جهانگیر الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • سلطانی نژاد، عبدالله رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]
 • سلیمی، معصومه اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • سلیمان زاده، سجاد مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 71-80]
 • سنبلی، سهیلا مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-45]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی امیددرمانی بر تاب‏آوری و خوش‏بینی فرزندان دختر جانباز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سهرابی، فرامرز اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • سهرابی، فرامرز اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • سواری، کریم بررسی منابع فشار روانی خانواده های شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • سواری، کریم ارتباط احساس تنهایی و پرخاشگری با خستگی روانی کارکنان یک واحد نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • سواری، کریم رابطه ساده و چندگانه تاب‌آوری و دلبستگی شغلی با رضایت زناشویی افسران مرد متأهل [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 69-76]
 • سوداگر، شیدا پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]

ش

 • شاکر دولق، علی مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 71-80]
 • شیخ، مهدی سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • شیخ، مهدی اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • شیخ، مهدی اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • شیخ، مهدی تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • شیخ، مهدی تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • شیخ، مهدی رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • شیرازی، محمود مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]
 • شیرازی، محمود نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 15-22]
 • شیر بیگی، محمد تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • شریفی، رضا بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • شریفی نیا، محمد علی رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 41-49]
 • شعبانی، جعفر بررسی رابطه بین باورهای مذهبی، تبیین‌های خوش‌بینانه و استرس پس از سانحه در فرهنگیان ایثارگر شهرهای مرزی استان گلستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • شعبانپور، میترا بررسی میزان تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر شادابی، سلامت روان و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شاهد تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-41]
 • شفیعی فرد، یعقوب بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-22]
 • شقاقی، فرهاد بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • شکیبایی، فرشته اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • شهامتی، محمد امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]

ص

 • صادقی، سعید اثربخشی معنا درمانی گروهی کوتاه‌مدت بر اختلال استرس پس از ضربه در ایثارگران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 15-28]
 • صادقی، مسعود اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]
 • صادقی، مسعود اثربخشی خانواده‌ درمانی شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک‌آزمودنی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 67-82]
 • صادقپور، آتوسا بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • صالحی، زهرا بررسی رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی با بازیگوشی روان شناختی در جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • صالحی، هاجر بررسی رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی با بازیگوشی روان شناختی در جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • صدری دمیرچی، اسماعیل اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-41]
 • صفری، سیمین بررسی بهبود وضعیت پایبندی مذهبی در پاسخ به مداخلات عقیدتی ـ سیاسی، هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان مرکز فرماندهی آموزش یک واحد نظامی دریایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 5-20]
 • صفری، محمد صادق بررسی بهبود وضعیت پایبندی مذهبی در پاسخ به مداخلات عقیدتی ـ سیاسی، هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان مرکز فرماندهی آموزش یک واحد نظامی دریایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 5-20]
 • صفرزاده، سحر رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم‌گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان‌های نظامی استان خوزستان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 51-61]
 • صفری موسوی، سید صالح تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]

ط

 • طاهر، محبوبه بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • طباطبایی، امیر پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • طباطبایی، سید محمود رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]

ع

 • عابدی، لطفعلی ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 45-58]
 • عادل، سید محمد رضا بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر پیشرفت یادگیری زبان‌آموزان در یک دانشگاه نظامی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 67-81]
 • عبادی، عباس تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • عباسی، مصطفی پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • عباس پور، ذبیح اله دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • عباس پور، عباس کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • عباس پور، عباس کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • عبدالرحیمی، محمد هوش معنوی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پلیس (مطالعة موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • عبداللهی، راشن بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه‌های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 67-78]
 • عرفانی، نصراله مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • عزیز محمدی، زهرا اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • عسکری، سعید اثربخشی معنا درمانی گروهی کوتاه‌مدت بر اختلال استرس پس از ضربه در ایثارگران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 15-28]
 • عسگری، محمد تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • عیسی نژاد، امید مقایسه اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی و تاب‌آوری همسران جانبازان دارای استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-69]
 • عفتیان، سمیه اثربخشی آموزش مبتنی بر قصه زندگی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین ایثارگر [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • علی پور، احمد اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]
 • علی پور دهاقانی، فاطمه بررسی اثربخشی مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی بر ارتقای سطح کیفیت زندگی همسران شهدای مدافع حرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 5-16]
 • علیرضایی مقدم بجستانی، سمیه مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی و معنادرمانی گروهی بر نشانگان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 5-19]
 • علیزاده، زهرا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]
 • علیزاده چهار برج، طاهره نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • علیمردانی، سروش بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی با روحیه بسیجیان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 45-56]
 • علوی وفا، حمید شیوه‌های ایجاد آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-66]

غ

 • غباری بناب، باقر سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • غباری بناب، باقر پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]
 • غضنفری، احمد بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر روحیه نظامی و مقابله با تهدید در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 53-67]
 • غضنفری، احمد ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 45-58]
 • غضنفری، فیروزه اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی دختران دبیرستانی شاهد و ایثارگر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]

ف

 • فاتحی دهاقانی، فهیمه اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی، باورهای فراشناختی، توجه و عملکرد تیراندازی در نظامیان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-28]
 • فتحی، علی تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • فتحی آشتیانی، علی رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فتحی آشتیانی، علی تأثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه کودکان کارکنان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فتحی آشتیانی، علی نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • فتحی آشتیانی، علی تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • فتحی آشتیانی، علی رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]
 • فراهانی، سمانه رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • فریبرزی، الهام رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی با افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 81-88]
 • فرخی، نورعلی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]
 • فرخی، نور علی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • فرید، ابوالفضل مقایسه‌ خودکنترلی رفتاری در نیم‌رخ‌های مختلف امیدواری دانش‌آموزان دوره متوسطه شاهد؛ تحلیل فردمحور [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-26]
 • فردین، محمد علی مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و جرأت ورزی دانش آموزان آموزش‌دیده در پایگاه‌های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 59-68]
 • فردین، محمد علی نقش رضایت‌مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده‌های شهدای نظامی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 15-22]
 • فرناز، آزادبخت مقایسه اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی و تاب‌آوری همسران جانبازان دارای استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-69]
 • فرنام، علی رابطه خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 5-14]
 • فرهنگی، عبدالحسین مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-45]
 • فیضه، عبدالملک اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 5-14]

ق

 • قادری، محمد اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • قاسمی صفرآباد، محسن رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم‌گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان‌های نظامی استان خوزستان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 51-61]
 • قبادی، زهرا نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]
 • قدمپور، عزت اله اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]
 • قمرانی، امیر بررسی رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی با بازیگوشی روان شناختی در جانبازان بیمارستان امیرالمومنین اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392]

ک

 • کارخانه، پروین اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]
 • کارگر، محمد بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر روحیه نظامی و مقابله با تهدید در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 53-67]
 • کاظمی، سمیه اثربخشی آموزش مبتنی بر قصه زندگی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین ایثارگر [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • کاظمیان، سمیه نقش پیش‌بینی‌کنندگی حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رشد و تحول پس از سانحۀ جانبازان نابینا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-38]
 • کاظم زاده، علی بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-28]
 • کامرانی صالح، بخشعلی بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی با میزان هیجان‌خواهی نیروهای عملیاتی یک سازمان نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-44]
 • کیانی نژاد، سحر رابطه باور های خودکارآمدی ، تفکر تأملی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان خانواده های ایثارگر [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • کاوئی، سوسن مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله‌ای در یک بیمارستان نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 5-19]
 • کچویی، محسن رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کرایی، امین دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • کرمی، بهناز اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • کرمی، مرتضی بررسی روابط چندگانه شیوه‌های فرزندپروری، روابط بین فردی و رضایت از زندگی ادراک‌ شده دانشجویان یک دانشگاه نظامی بر فرسودگی تحصیلی آنان [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • کرمی، مرتضی کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • کرمی، مرتضی پیش بینی عملکرد تیراندازی با آمادگی شناختی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 45-56]
 • کریمی، ایمان بررسی و رتبه‌بندی مشکلات کارکنان به منظور نیازسنجی در زمینه پژوهش‌های علوم رفتاری [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • کریمی، ایمان بررسی و رتبه‌بندی مشکلات کارکنان به منظور نیازسنجی در زمینه پژوهش‌های علوم رفتاری [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • کرمی نیا، رضا بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کرمی نیا، رضا بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کرمی نیا، رضا نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • کرمی نیا، رضا نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • کشوری، سامان پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • کشوری، عبدالرحمن بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کشوری، عبدالرحمن پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • کلانتری، مهرداد بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 5-17]
 • کلاهدوزی، احمد بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • کلاهدوزی، احمد بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در بین فرماندهان و مدیران مراکز آموزش عالی یک واحد نظامی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 35-44]
 • کمری، علی عباس مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کنعانی، زاهد بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]

گ

 • گراوند، هوشنگ اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی دختران دبیرستانی شاهد و ایثارگر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • گروسی، اکرم رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • گلی، حسن رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-66]
 • گله دار، نسیم اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • گودرزی، ناصر اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 5-14]

ل

 • لطفی، علی بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب‌آوری نوجوانان پسر در معرض خطر در یکی از شهرک‌های نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-49]
 • لطفی، علی بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • لطفی، علی ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • لطیفی، میثم بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-66]
 • لطفی کاشانی، فرح مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی و معنادرمانی گروهی بر نشانگان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 5-19]

م

 • مالمیر، مرتضی بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مالمیر، مرتضی بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مالمیر، مرتضی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • مالمیر، مرتضی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • متحدیان، الهه بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • متینی صدر، محمد رضا بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • محبی، حمید تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • محسنی، محمد صالح اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-21]
 • محسن پور، محمد رضا اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • محسن پور، محمد رضا اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • محسن زاده، فرشاد نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • محسنلو، حسن بررسی میانجیگری استرس بر رابطه بین رضایت شغلی و روحیه خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یکی از نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • محمدی، اشرف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 23-33]
 • محمدی، خسرو تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • محمدی، نسیم اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-41]
 • محمدابراهیمی جهرمی، سحر نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله‌ای در رابطه‌ بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 5-19]
 • محمد خانی، شهرام اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر(نیروی انتظامی بخش مبارزه با مواد مخ) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • محمد زاده، رضا اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-51]
 • محمد زاده، علی بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در کارکنان نظامی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • محمدی سیرت، حسین رهیافتی اسلامی در مفهوم سازی بنیادی عملیات روانی )مطالعه سیره نظامی امام علی(علیه السلام)( [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 67-94]
 • محمدی فر، محمد علی مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • محمدی فر، محمد علی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • محمدی فر، محمد علی بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • مداحی، محمد ابراهیم تعیین اثر درمان فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر الگوهای ارتباطی زوجین از طریق میانجیگری استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی در کارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 91-101]
 • مرادی، حجت اله تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • مرادی، حجت اله اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-53]
 • مرادی، حجت اله تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-49]
 • مرادی، حجت اله بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی با روحیه بسیجیان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 45-56]
 • مرادی، زهرا اثربخشی خانواده‌ درمانی شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک‌آزمودنی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 67-82]
 • مرادی، علیرضا اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مرادی، علیرضا اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • میرزایی، جعفر اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • میرزایی، جعفر بررسی طرحواره های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حاد و مزمن [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • میرزایی، جعفر اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • میرزایی، غلامرضا نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • میرزایی، فریده بررسی اثربخشی آموزش روانی در سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان‌پریشی مزمن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 69-80]
 • میرزاحسینی، حسن مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هیجانات مثبت و منفی جانبازان با نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-55]
 • مشایخ، مریم اثربخشی آموزش دلگرم‌سازی خانواده براساس مدل آدلر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش علائم اختلال جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-46]
 • مشایخ، مریم پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 15-28]
 • مشیر پناهی، شیوا اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مشکانی فراهانی، داود اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مشکانی فراهانی، داود تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-75]
 • مظلوم الحسینی، نگار رابطه ویژگی‌های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی: نقش میانجی اختلال استرس پس از سانحه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 33-44]
 • معاون جولا، راضیه اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-53]
 • معاون جولا، راضیه تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-49]
 • معتمدی، عبدالله بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب‌آوری نوجوانان پسر در معرض خطر در یکی از شهرک‌های نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-49]
 • معتمدی، عبدالله بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه‌های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 67-78]
 • معتمدی، عبدالله ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-68]
 • معتمدی، عبداله بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • معینی زاده، مجید رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • معنوی پور، داوود بررسی اثربخشی آموزش روانی در سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان‌پریشی مزمن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 69-80]
 • مقصود، فریبا امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]
 • مکوندی، بهنام اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-67]
 • ملا زاده، حکیمه بررسی رابطه بین باورهای مذهبی، تبیین‌های خوش‌بینانه و استرس پس از سانحه در فرهنگیان ایثارگر شهرهای مرزی استان گلستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • ملازمانی، فاطمه مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله‌ای در یک بیمارستان نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 5-19]
 • ممشلو، زهرا نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • مهاجری، محمد کاظم رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 39-50]
 • مهدوی، سعیده اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • مهدوی، سعیده اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مهرابی، حسینعلی نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-38]
 • مهرابی، حسینعلی بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 5-17]
 • مهرام، بهروز رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • مهرام، بهروز رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • موحد زاده، بهرام اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • موسوی، سید ابوالفضل اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-64]
 • موسوی، سید ابوالفضل اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (ام.بی.سی.تی.) بر علائم اضطرابی در ورزشکاران یک واحد نظامی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 21-32]
 • موسوی، سید اسماعیل نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • موسوی، سید ولی اله بررسی بهبود وضعیت پایبندی مذهبی در پاسخ به مداخلات عقیدتی ـ سیاسی، هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان مرکز فرماندهی آموزش یک واحد نظامی دریایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 5-20]
 • موسوی اصل، علی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • موسوی نیا، سید مهدی رهیافتی اسلامی در مفهوم سازی بنیادی عملیات روانی )مطالعه سیره نظامی امام علی(علیه السلام)( [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 67-94]
 • مومنی، خدامراد اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مؤلفه‌های دل‌زدگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 5-16]

ن

 • ناجی، احمدعلی پیش بینی عملکرد تیراندازی با آمادگی شناختی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 45-56]
 • ناجی، مرتضی عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-61]
 • ناجی، مرتضی عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-61]
 • نادرپور، هاشم بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-66]
 • ناصری، مریم بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • ناظمی، فاطمه بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • ناظمی اردکانی، فاطمه اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 55-65]
 • نجات، حمید پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نجات، حمید پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نجاتی، شایسته بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]
 • نجفی، محمود مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نجفی، محمود نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • نجفی، محمود بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • نجفی، محمود اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر عواطف و رضایت از زندگی کارکنان یک سازمان نظامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 21-30]
 • نجفی پور، فرشاد مقایسه نیم‌رخ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رزمی‌کار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 67-80]
 • نجفی مفرد، مسلم دیدگاه فهمی همسر در مردان نظامی: نقش پیش‌بین تعارض کار ـ خانواده، انعطاف‌پذیری و کار عاطفی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-30]
 • نریمانی، محمد ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نسابه، امیر حسین بررسی کیفیت زندگی جانبازان قطع اندام تحتانی و فوقانی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نصری، صادق اثربخشی آموزش گروهیِ فنونِ شناختی رفتاری بر افزایش انگیزۀ درونی دانش‌آموزان متوسطه شاهد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 61-73]
 • نصیری، زهرا اثربخشی آموزش گروهیِ فنونِ شناختی رفتاری بر افزایش انگیزۀ درونی دانش‌آموزان متوسطه شاهد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 61-73]
 • نصرت پناه، سیاوش طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نصرت پناه، سیاوش طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نظری، علی محمد رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نظری، علی محمد اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • نعیمی پور، فاطمه اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 23-33]
 • نوحی، سیما هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نوری، رضا وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • نوری، محمد رضا بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • نوری پور، رقیه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-22]
 • نوری پور لیاولی، رقیه بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • نیوشا، بهشته مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شادکامی و عدم تحمل آشفتگی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پایین [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-82]

و

 • وحیدی منفرد، زهرا مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هیجانات مثبت و منفی جانبازان با نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-55]

ه

 • هادیان فرد، حبیب بررسی کیفیت زندگی جانبازان قطع اندام تحتانی و فوقانی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • هارون رشیدی، همایون رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 41-49]
 • هاشمی، نظام نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • هاشمی زاده، سید مرتضی میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-69]
 • همتی، آزاد مدل‏یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا [دوره 3، شماره 12، 1391]

ی

 • یاری، علی محمد بررسی روابط چندگانه شیوه‌های فرزندپروری، روابط بین فردی و رضایت از زندگی ادراک‌ شده دانشجویان یک دانشگاه نظامی بر فرسودگی تحصیلی آنان [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • یازرلو، محمدتقی بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 5-17]
 • یازرلو، محمدتقی نقش قدردانی و بخشش در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی کارکنان یک واحد انتظامی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-26]
 • یاوری کرمانی، مریم نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • یزدانی زیارت، محمد ارتقای شایستگی ارتباطی کارکنان جانباز و ایثارگر در پرتو هوش عاطفی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-66]
 • یعقوبیان، فاطمه اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • یعقوبیان، فاطمه اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • یوسف خواه، مصطفی بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • یوسف وند، مهدی اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 29-44]